poniedziałek 18 Cze 2018

Szukaj

„Lubelskie drogi do Niepodległości”

6 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu odbyło się uroczyste podsumowanie X edycji Wojewódzkiego konkursu ekologiczno-regionalnego Lubelszczyzna – moja Mała Ojczyzna . Nie zabrakło na nim przedstawiciela naszej szkoły. Uczniowie naszego gimnazjum tj. Magdalena Majdańska i Ernest Bzikot wykazali się ogromną wiedzą i zaangażowaniem w tworzenie gazetki konkursowej, a ich praca została doceniona przez komisję konkursową.

Zdobyliśmy I miejsce, pokonując kilka innych gimnazjów naszego województwa!

Ogromne wrażenie na uczestnikach konkursu zrobiła na gala podsumowująca, szczególnie widowisko teatralno – muzyczne „Nasza Niepodległa” przygotowane przez uczniów susieckiej szkoły. Poruszeni i niezwykle szczęśliwi wyruszyliśmy potem na krótką wycieczkę podziwiając szumy nad Tanwią. Wraz z przedstawicielami Lasów Państwowych złożyliśmy wieniec w miejscu pobytu Józefa Piłsudskiego na terenie gminy Susiec ( W Rebizantach)

Konkurs objęty został Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Wojewody lubelskiego.

Opiekunowie: Monika Czerniak – Uchman

                       Wiesława Pióro

 

XIII Przegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej w Wożuczynie

W dniu 3 czerwca 2018 roku w Wożuczynie  odbywał się XIII Przegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej pod honorowym patronatem Starosty Tomaszowskiego, Wójta Gminy Rachanie i Dziekana Dekanatu Tomaszów Lub. Północ. Organizatorem przeglądu był Gminny Ośrodek Kultury w Rachaniach, Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i Szkoła Podstawowa w Wożuczynie. Wśród celów tegorocznej edycji konkursu przyświecało uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Naszą szkołę w przeglądzie reprezentowało „Trio” w składzie: Amelia Rybaczyńska, Karolina Bartoszyńska i Julia Goch. Dziewczynki są solistkami  „Małego Chórku”. Zaprezentowały piosenki: „Biały orzeł” i „Fundament”. W podziękowaniu za występ otrzymały okolicznościowy dyplom i statuetkę. Cieszymy się z kolejnego, bardzo udanego  występu naszych uczennic oraz składamy podziękowanie rodzicom pani Marii Rybaczyńskiej i panu Januszowi Bartoszyńskiemu za zapewnienie opieki  i środek transportu.

Elżbieta Jakubczak  

Sukcesy uczniów naszej szkoły w XVII Wojewódzkim Konkursie Twórczości Literackiej, Plastycznej, Muzycznej „Zawsze niech będzie…”

W dniu 18 maja 2018r. uczestniczyliśmy w podsumowaniu XVII Wojewódzkiego Konkursu Twórczości Literackiej, Plastycznej, Muzycznej , które odbywało się w Zamościu.

W konkursie zaszczytne miejsca zdobyli nasi wychowankowie. I miejsce w formie muzycznej w kategorii klas młodszych zajęła Nicola Kostecka z towarzyszącymi jej „lalkami” Wiktorią Kosak i Aleksandrą Bucior. II miejsce zajął „Mały chórek”, a wyróżnienie zdobyła Agata Rębisz.. W formie plastycznej  wyróżniono pracę Olivii Pomykała.  Nagrodzone dziewczynki są uczennicami klasy II
i pracują pod kierunkiem pani Elżbiety Jakubczak.

W formie literackiej wyróżnione zostały utwory Karola Tyrki z klasy Vb - opiekun pani Małgorzata Knafel i Angeliki Cisek z klasy III b - opiekun pani Alicja Mazur .

W koncercie laureatów wystąpiła Nicola Kostecka. Jesteśmy dumni z   naszych uczniów  i życzymy im dalszych sukcesów.

Elżbieta Jakubczak

 

VII Powiatowy Konkurs „Józef Piłsudski - człowiek czynu i legendy"

Dnia 11 maja  2018 r.  w  Zespole Szkół Publicznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Podhorcach odbył się konkurs wiedzy o Józefie Piłsudskim oraz rozstrzygnięcie konkursu literackiego i plastycznego pod hasłem „Józef Piłsudski - człowiek czynu i legendy". Głównym celem  konkursu była popularyzacja tematyki historycznej, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni uczniów, zdobycie wiedzy o Józefie Piłsudskim. Do konkursu przystąpili uczniowie klas I-VII Szkoły Podstawowej oraz klas II-III Gimnazjum w Tarnawatce.
Uczestnicy konkursu otrzymali podziękowania, laureaci – dyplomy oraz nagrody.

Laureaci w poszczególnych konkursach :

Szkoła Podstawowa:
Wiktoria Kosak kl. II - III miejsce w Konkursie Plastycznym w kategorii klas  I-III (opiekun Elżbieta Jakubczak)

Patrycja Pasieczna kl. VII– wyróżnienie w Konkursie Wiedzy o Józefie Piłsudskim klas IV-VII(opiekun Wiesława Pióro)

Julia Woźnica kl. V b- II miejsce w Konkursie Literackim klas IV-VI (opiekun Agnieszka Budzyńska)

Patrycja Pasieczna kl. VII - w Konkursie Literackim nagroda specjalna pani Stanisławy Malinowskiej dyrektor Szkoły Podstawowej w Podhorcach (opiekun Dorota Ciećko)

Gimnazjum:

Magdalena Majdańska- I miejsce w Konkursie Literackim o Józefie Piłsudskim klas II-III gimnazjum (opiekun Alicja Mazur) oraz II miejsce w Konkursie Wiedzy o Józefie Piłsudskim klas II-III gimnazjum (opiekun Wiesława Pióro)

Wiktoria Lachawiec –w Konkursie Literackim nagroda specjalna pani Marzeny Czubaj-Gancarz wójta Gminy Tomaszów Lubelski (opiekun Alicja Mazur)

      Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu gratulujemy.

Wiesława Pióro

 

Udział uczennic naszej szkoły w XVII Wojewódzkim Konkursie Twórczości Literackiej, Plastycznej, Muzycznej „Zawsze niech będzie…”– Zamość 2018

W dniu 26 kwietnia uczennice naszej szkoły uczestniczyły w przesłuchaniach muzycznych w XVII Wojewódzkim Konkursie Twórczości „Zawsze niech będzie…”. Konkurs był  ogłoszony przez   Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem” w Zamościu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu pod honorowym patronatem  Lubelskiego  Kuratora Oświaty.

Naszą szkołę w kategorii młodszej reprezentowała solistka Nicola Kostecka z towarzyszącymi jej „lalkami”: Aleksandrą Bucior i Wiktorią Kosak oraz Agata Rębisz, a także „Mały chórek” w składzie: Oliwia Jasińska, Olivia Pomykała, Nicola Kostecka, Agata Rębisz.

Kategorię starszą reprezentowało „Trio” w składzie: Amelia Rybaczyńska, Julia Goch  i Karolina Bartoszyńska.

Nasze wokalistki  uczestniczą w  zajęciach  „Małego chórku” prowadzonego przez panią Elżbietę Jakubczak w szkole oraz w zajęciach  muzycznych  prowadzonych w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Tarnawatce  projektu dla dzieci.

Cieszymy się z występu naszych uczennic  i mamy nadzieję, że  zostaną dostrzeżone przez jury. Czekamy z niecierpliwością na wyniki.

 

Elżbieta Jakubczak

"Zapobiegajmy pożarom"

24 kwietnia w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy pożarom". Laureatami eliminacji wojewódzkich zostali Emilia Piskorowska z oddziały przedszkolnego 0"b" i Jakub Bucior uczeń drugiej klasy gimnazjum. Uczniowie Ci otrzymali dyplomy i upominki.

Kasia zdobyła zamek!

W marcu w naszej szkole odbył się I etap IV Ogólnopolskiego Konkursu Literatury Fantasy Źródła Marzeń - Sources of Dreams 2018.  Celu konkursu było przede wszystkim propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie literatury ciekawej, zajmującej, a jednocześnie przekazującej pozytywne wartości, m.in. przyjaźni, odpowiedzialności, odwagi oraz wytrwałości w dążeniu do celu. W I etapie wzięło udział 2600 uczniów w całej Polski. Wyniki ogłoszono 15 kwietnia. Do finału zakwalifikowano 96 pierwszych uczestników z najwyższymi wynikami.  Wśród laureatów, już po raz drugi, znalazła się Katarzyna Dumicz, uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej w Tarnawatce.

            21 kwietnia 2018r. Kasia pojechała na finał konkursu do zamku w Baranowie Sandomierskim. Tam, w nietypowej  scenerii i magicznej atmosferze zmagała się z zadaniami konkursowymi, zwiedzała XIII- wieczny zamek, uczestniczyła w warsztatach i innych atrakcjach zafundowanych przez organizatorów.

Katarzyna zajęła IV miejsce. Gratulujemy!

Szkolny konkurs plastyczny dla uczniów klas 0-III „Mój pomysł na zabawę bez hałasu”- rozstrzygnięty!

W dniu 16 kwietnia został rozstrzygnięty szkolny konkurs plastyczny „Mój pomysł na zabawę bez hałasu”, któremu przyświecały następujące cele:

 • popularyzacja wiedzy na temat szkodliwości hałasu na nasze zdrowie,
 • uświadamianie dzieciom zagrożeń związanych z nadmiernym hałasem w szkole,
 • promocja poprawnych zachowań na co dzień  oraz bezpiecznych i kulturalnych  form spędzania wolnego czasu.

Na konkurs uczniowie  przygotowali 49 prac. Komisja konkursowa w składzie:

-pani Ewa Zienko-Bajwoł – nauczyciel plastyki i pani Barbara Kierepka – nauczyciel przyrody postanowiła przyznać 5 równorzędnych nagród.

Nagrody przyznano: Lenie Pankiewicz , Mai Frańczuk, Nikoli Matwiejszyn z klasy I,  Michałowi Mulawie i Oliwii Jasińskiej z klasyII.

Wręczenie nagród odbędzie się w dniu  25 kwietnia podczas Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem. Nagrodzone prace zostały wyeksponowane na dolnym holu szkoły.         

 

Organizator konkursu: Elżbieta Jakubczak

"Mistrz Ortografii" dla uczniów klas III

W dniu 11 kwietnia w naszej szkole odbył się gminny konkurs ortograficzny dla uczniów klas III  "Mistrz Ortografii". Wzięło w nim udział 7 uczniów - wszyscy z naszej szkoły. Pani dyrektor Bernadeta Wołoszyńska dokonała otwarcia konkursu. Nad jego przebiegiem czuwała komisja w składzie: przewodnicząca - pani Grażyna Piasecka oraz członkowie - pani Jolanta Wołoszyn i pani Barbara Tyrka. Dyktando było tak zredagowane, aby uczniowie mogli w pełni wykazać się swoimi umiejętnościami ortograficznymi. Najlepiej napisali: Krystian Kołodziej i Bartłomiej Mulawa obaj z klasy III b, oraz Emilia Sochan z klasy III a. Uczniów do konkursu przygotowywały  panie: Ewa Kierepka i Elżbieta Bielak. Uczniowie Ci będą reprezentować naszą szkołę w etapie powiatowym. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział a zwycięzcom życzymy dalszych sukcesów.

Jolanta Wołoszyn

Konkurs plastyczny pt. „ Najpiękniejsza kartka świąteczna”

W miesiącu marcu odbył się konkurs plastyczny pt. „ Najpiękniejsza kartka świąteczna”.  Konkurs miał na celu przybliżyć atmosferę świąt Wielkanocy, pielęgnować tradycję  wysyłania kartek świątecznych oraz stwarzać możliwość do twórczego rozwoju dzieci oraz osiągania sukcesów.

W dniu 23 marca b.r. komisja w składzie: pani Iwona Hucik, pani Małgorzata Knafel, pani Klaudia Kusiak - Kostrubiec oraz pani Malwina Wojtas obejrzała  45 prac i dokonała oceny.

Według członków komisji autorami najpiękniejszych kartek są:

 1. Jonatan Dudek - przedszkole w Tarnawatce - Tartaku
 2. Nikola Gawęda - przedszkole w Tarnawatce - Tartaku
 3. Natalia Kosak - przedszkole w Tarnawatce - Tartaku
 4. Kajetan Kurzępa - przedszkole w Tarnawatce - Tartaku
 5. Antoni Laszczyński - przedszkole w Tarnawatce - Tartaku
 6. Lena Ratyna -  przedszkole w Tarnawatce - Tartaku
 7. Krzysztof Czuwara - klasa I
 8. Dawid Dąbrowski - klasa I
 9. Oliwia Jasińska - klasa II
 10. Oliwia Janiszewska - klasa IIIb
 11. Zuzanna Kierepka - klasa III b

Wszystkim dzieciom dziękujemy za udział w konkursie i życzymy w przyszłości wielu sukcesów.

Barbara Tyrka

Aneta Pastuszek

BIP

IMIENINY

Dzisiaj jest
Poniedziałek
18 czerwca 2018
Imieniny obchodzą
Efrem, Elżbieta, Gerwazy, Leonia, Marek, Marina, Paula
Do końca roku zostało
197 dni

GALERIA

Warto odwiedzić

STATYSTYKI

002443433
Dzisiaj
Wczoraj
Ten Tydzień
Tydzień temu
Ten Miesiąc
Poprzedni Miesiąc
Razem
143
216
359
2408415
8443
28891
2443433

Twój IP: 5.135.137.36
Server Time: 2018-06-18 13:18:38

GOŚCIMY

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.